Právo odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží a zrušení objednávky

Následující informace týkající se vrácení zboží a zrušení objednávky se nevztahují na ty zákazníky, kterým byla objednávka upravena na základě jejich vlastních požadavků.

Zásady zrušení objednávky a vrácení zboží

Extended right of withdrawal!

Just in time for Christmas we extend our right of withdrawal until 15.01.2021.

From now on you can browse and order gifts for your loved ones and send them back to us until 15.01.2021.

Our outlet and engraving products are excluded from this offer.

Have fun giving presents
Your Gusti Leather Team

Na tuto adresu zašlete prosím písemné oznámení o zrušení objednávky:

Gusti Leder GmbH
Chaussee Str. 66
17321 Löcknitz
Germany
Within Germany: +49 381 367 67 30

Chcete-li písemné oznámení zaslat emailem, kontaktujte nás prosím na této adrese: info@gusti-leather.co.uk. 
Uveďte prosím jasné prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy (důvod vrácení). Můžete také vyplnit a použít přiložený formulář pro zrušení smlouvy.
Kvůli dodržení třicetidenní stornovací lhůty se ujistěte, že jste nám poslali své rozhodnutí před požadovaným termínem.

Účinky zrušení

Pokud zrušíte svou objednávku a odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, s výjimkou nákladů na doručení (vyloučeny jsou také veškeré náklady vzniklé v důsledku toho, že si zákazník vybral nestandardní dodávku metodou, kterou nenabízíme).

Tyto částky Vám budou vráceny do 14 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zrušení smlouvy s námi. Pro toto splacení použijeme stejný způsob úhrady použitý pro počáteční transakci, pokud se výslovně nedohodnete jinak (v takovém případě vám nebude účtován poplatek za toto splacení).

Náhrada bude provedena až poté, co od vás obdržíme zboží, nebo dokud neprokážete, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží prosím odešlete co nejdříve, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení Vaší smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží zašlete zpět do 14 dnů. Za náklady na vrácení odpovídá zákazník. Pokud došlo ke snížení hodnoty daného produktu, tuto hodnotu budete muset uhradit.

Formulář zrušení objednávky

Pokud chcete zrušit prodejní smlouvu (vrátit položky), vyplňte prosím tento formulář:

Tímto oznamuji, že ruším smlouvu o nákupu následujících produktů (*) / provizi za poskytování následujících služeb (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Podpis zákazníka

- Datum

(*) Podle potřeby vymažte

 

 

Naposledy prohlíženo