Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů - informace shromážděné vaším souhlasem

Jako odpovědná osoba ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů níže.

I. Pojem osobních údajů a další důležité pojmy

Osobní údaje jsou v jednoduchých termínech všechny informace, které se vás osobně týkají jako subjektu údajů. Ustanovení o významu pojmu „osobní údaje“ a významu dalších důležitých termínů pro následující informace o ochraně údajů, viz článek 4 nařízení o ochraně osobních údajů.

II. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby; Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

Ve zjednodušeném smyslu je odpovědnou osobou ta, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1. Odpovědná osoba

Gusti Leder GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 62
18059 Rostock, Německo
Telefon: +49 381 367 67 30
E-Mail: info@gusti-leder.de
CEO: Christian Pietsch

2. Úředník pro ochranu údajů

Rechtsanwältin Katja Westenberger
Schröderstraße 22
D-18055 Rostock
Telefon: +49 (0) 381 - 45 83 88 90
Fax: +49 (0) 381 - 45 83 88 95
E-Mail: info@ra-westenberger.de

III. Účely zpracování vašich osobních údajů; Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme jako součást naší práce pro následující účely v souladu s uvedeným právním základem.

1. Pro účely provádění předsmluvních opatření, která vycházejí z Vaší žádosti, se zpracování vašich osobních údajů uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. podle čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o DPH.

2. V zájmu ochrany našeho oprávněného zájmu reagovat na žádosti a přijímat jakákoli další opatření, která můžete přijmout na základě žádosti, budou vaše osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, který jste poskytli v souladu s čl. 6 odst. 1 (A). DS-GVO nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

3. Za splnění smlouvy, kterou jste smluvní stranou, dochází ke zpracování vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) zákona o DPH nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. Pro účely provádění reklamních opatření budou vaše osobní údaje zpracovávány buď na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení o DPH nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. F)). GDPR.

5. V zájmu ochrany našeho oprávněného zájmu na zachování řádného fungování našich webových stránek, poskytování uživatelsky přívětivých funkcí a při analýze používání našich webových stránek jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě článku 6 f) GDPR.
6. Pro ochranu našeho oprávněného zájmu na prosazování našich práv a na obranu proti nám dochází ke zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) zákona o DPH.

Naše systémy jsou podpořeny nejmodernějšími technickými a organizačními opatřeními, která chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou nebo zveřejněním, ztrátou nebo zničením.

Informace o zpracování vašich osobních údajů pro každý účel zpracování naleznete v příslušných dalších informacích v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

IV. Předávání vašich osobních údajů třetím stranám; Kategorie příjemců vašich osobních údajů

Pokud je to nezbytné k dosažení účelu zpracování Vašich osobních údajů, předáme Vaše osobní údaje třetím osobám v rozsahu požadovaném zákonem. Podrobné informace o předávání vašich osobních údajů třetím stranám pro účely individuálního zpracování naleznete v příslušných dalších informacích v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V případech předávání vašich osobních údajů třetím stranám je množství přenášených dat omezeno na požadované minimum.

V. Rozsah zpracování vašich osobních údajů pro každý účel zpracování

Níže Vás budeme podrobně informovat o zpracování vašich osobních údajů pro různé účely zpracování.

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud již nebudou potřebné ke zpracování příslušného účelu zpracování, pokud nebudeme pokračovat ve zpracování údajů pro jiné účely zpracování v souladu s právními požadavky a podle informací obsažených v těchto zásadách ochrany soukromí.

1. Používání našich webových stránek pro informační účely

Pokud navštívíte naše webové stránky, aniž byste nám poskytli informace, zpracujeme pouze vaše osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Jedná se o následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám ukázali naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost:

 • stránku, kterou hledáte
 • datum a čas žádosti
 • přenesené množství dat
 • zdroj nebo odkaz na to, jak jste našli naši stránku prohlížeče operačního systému
 • adresu IP.

Zpracování vašich osobních údajů se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) zákona o DPH, aby byl zajištěn náš oprávněný zájem na zachování řádného fungování našich webových stránek.

Vaše osobní údaje budou vymazány po 6 měsících, pokud nejsou nutné pro uplatnění práv nebo vymáhání nároků z důvodu opatření proti řádnému fungování našich webových stránek. V tomto případě dojde k vymazání bezprostředně po dokončení příslušného postupu.

2. Zpracování dotazů

Pokud nás kontaktujete s žádostí nebo dotazem, zpracujeme osobní údaje a informace / dokumenty, které poskytnete. Bez ohledu na způsob, jakým nám zadáte svůj dotaz nebo připomínky, může se jednat o tyto otázky:

 • datum a čas kontaktu
 • název
 • kontaktní údaje
 • údaje o požadavcích / připomínkách
 • informace / dokumenty.

Zpracování vašich osobních údajů a poskytnutých informací / dokumentů bude založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) zákona o DPH na vaši žádost nebo na základě vaší žádosti nebo zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o DPH na provádění předsmluvních opatření nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o DPH pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. ) zákona o DPH, aby byl zajištěn náš oprávněný zájem na zodpovězení dotazů / žádostí a při provádění dalších opatření v souvislosti s žádostmi o zpracování.

Pokud nám poskytnete kontaktní formulář a kontaktujete nás prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře, souhlasíte s následujícím obsahem zasláním zprávy, o které budete informováni v kontaktním formuláři:

„Souhlasím se zpracováním mé e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsem poskytl za účelem zodpovězení mé otázky. Tento souhlas mohu kdykoli a bez udání důvodu s účinkem do budoucna odvolat.“

Svůj souhlas můžete kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Za tímto účelem je odpovědná osoba odpovědná, jejíž kontaktní údaje můžete převzít z údajů odpovědné osoby. Zákonnost zpracování až do odvolání zůstává nedotčena v případě odvolání.

Pokud je to nezbytné pro zpracování Vašeho požadavku, předáváme Vaše osobní údaje v rozsahu zákonných požadavků třetím stranám. V případech předávání vašich osobních údajů třetím stranám je množství přenesených dat omezeno na požadované minimum.

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud budou vaše požadavky / reklamace vyřešeny, pokud nebudeme nadále zpracovávat data pro jiné účely zpracování v rámci zákonných požadavků a podle informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Odeslat zpětnou vazbu
Historie
Uloženo
Komunita

3. Plnění smluv

Pokud nám poskytnete osobní údaje za účelem uzavření smlouvy nebo v souvislosti s vytvořením zákaznického účtu, zpracujeme údaje, které jste poskytli pro realizaci smlouvy. Toto jsou vaše údaje o zákaznících (například vaše jméno a adresa) a informace o smlouvě (například podrobnosti o produktech ve smlouvě, jakož i informace o platbě a dodání).

Zpracování vašich osobních údajů se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) zákona o DPH pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je.

Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi, předáváme Vaše osobní údaje v rozsahu zákonných požadavků třetím osobám. Tento převod se provádí u poskytovatelů služeb, kteří jsou součástí smlouvy. Jedná se o poskytovatele zpracovatelských nástrojů, které používáme. Jedná se také o společnosti pověřené dopravou. Mimochodem, jsou to poskytovatelé platebních služeb odpovědní za platební záležitosti.

Pokud používáte poskytovatele platebních služeb PayPal pro zpracování platebních transakcí, upozorňujeme, že zásady ochrany osobních údajů PayPal platí pro všechny transakce PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy- full? locale.x = uk_UK

V případech předávání vašich osobních údajů třetím stranám je množství předávaných údajů omezeno na požadované minimum.

Vaše osobní údaje budou vymazány po uplynutí lhůty 6 a 10 let pro daňové a obchodní lhůty, ledaže budeme nadále zpracovávat data za jiným účelem v souvislosti s právními požadavky a v souladu s informacemi uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromí.

4. Reklama prostřednictvím newsletteru

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracujeme Vámi zadanou e-mailovou adresu a další poskytnuté osobní údaje a pošleme vám informace o našich nabídkách prostřednictvím e-mailu. Povinná je specifikace vaší e-mailové adresy. Pokud dobrovolně předložíte další osobní údaje, zpracujeme tyto údaje, pokud je to nutné, abychom vás osobně oslovili v bulletinu.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, dáváte souhlas s následujícím obsahem: „Souhlasím, že budu informován e-mailem o zajímavých nabídkách, a proto souhlasím se zpracováním své e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsem poskytl. Tento souhlas můžu kdykoli a bez udání důvodu s účinkem pro budoucnost odvolat, zákonnost zpracování prováděného do odvolání zůstává v případě odvolání nedotčeno.

Registrace našeho newsletteru probíhá v tzv. Double opt-in postupu. To znamená, že po přihlášení obdržíte nejprve e-mail se zprávou o registraci newsletteru a žádost o potvrzení registrace. Vaše potvrzení o registraci je nutné, aby bylo možné dokumentovat požadovaný souhlas se zasíláním newsletteru a aby bylo možné rozpoznat registrace na externích e-mailových adresách. V souvislosti s předplatným newsletteru a potvrzením je zaznamenána IP adresa a datum a čas, aby bylo možné prokázat udělení souhlasu v souladu s právními požadavky.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.

Svůj souhlas můžete kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Za tímto účelem bude zaslána odpovídající zpráva odpovědné osobě, jejíž kontaktní údaje jsou odpovědné osoby. Zákonnost zpracování až do odvolání zůstává nedotčena v případě odvolání.

Pokud svůj souhlas nebo odhlášení z našeho newsletteru zrušíte, okamžitě odstraníme vaši e-mailovou adresu a veškerá další předaná data, pokud nebudeme nadále používat data pro jiné účely zpracování v souladu s právními požadavky a podle informací obsažených v této ochraně dat.


MailChimp

Náš newsletter vydává a zasílá MailChimp, marketingová platforma newsletteru The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://mailchimp.com/legal/privacy

Výkonnost

Naše informační bulletiny obsahují tzv. "Web beacon", což je soubor s velikostí pixelů, který se odešle ze serveru našeho poskytovatele poštovních služeb MailChimp, když je newsletter otevřen. To bude shromažďovat informace o vašem prohlížeči, operačním systému, IP adresa a čas načítání.

Také nám dává možnost vytvářet statistické zjišťování, například zda byly informační bulletiny otevřeny, kdy byly otevřeny a na které odkazy byly kliknuty. Z technických důvodů mohou být tyto informace přiřazeny jednotlivým účastníkům, ale je na nás a MailChimp. Tyto statistiky používáme pouze k vyhodnocení zvyklostí čtení a vzorců užívání našich odběratelů newsletteru a přizpůsobení našeho obsahu odpovídající zájmům našich čtenářů.

Toto měřítko úspěchu může být protichůdné pouze tehdy, když je ukončeno celé předplatné newsletteru.

5. Použití cookies

Používáme cookies na našich webových stránkách. Jedná se o malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a přes které jsou nám předávány určité informace. Používání cookies slouží k tomu, abyste mohli používat určité funkce a aby byla naše nabídka celkově uživatelsky příjemnější.

Některé cookies, které používáme, jsou vymazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče (tzv. Session nebo session cookies). Ostatní soubory cookie zůstanou na vašem zařízení i po skončení relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče, a dovolíme nám, nebo naší pobočce (cookies třetích stran), aby vás při příští návštěvě našich webových stránek (tzv. Trvalé cookies) rozpoznaly. ).
Některé soubory cookie, které používáme, jsou technicky nezbytné k tomu, abyste mohli používat určité funkce. Tak je tomu například v případě ukládání záznamů v souvislosti s používáním funkce nákupního košíku. Zpracování vašich osobních údajů se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) zákona o DPH za účelem přijetí předběžných opatření, která jsou založena na vaší žádosti jako subjektu údajů nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DS. F) GMO pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. Pokud používáme cookies nebo partnerské společnosti pro účely měření dosahu nebo pro marketingové účely, podrobné informace o této problematice naleznete v příslušných dalších informacích v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. V případě potřeby se podívejte do nápovědy k programu, kterou používáte, abyste zjistili, jak lze provést odpovídající nastavení. Upozorňujeme však, že v tomto případě nemusíte být schopni plně využívat všech funkcí naší webové stránky. Odkazujeme například na informace o následujících populárních prohlížečích:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

Případně můžete zabránit budoucímu sběru dat ze služby Google Analytics nastavením souboru cookie pro odhlášení. Tento soubor cookie nastavíte klepnutím na tento odkaz. Upozorňujeme, že soubor cookie opt-out funguje pouze v tomto prohlížeči a na této webové stránce. Pokud soubory cookie odstraníte ve svém prohlížeči, musíte znovu kliknout na odkaz.

Další informace o našich podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cs.html a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/?hl=cs -GB.

Společnost Google podléhá dohodě o ochraně osobních údajů, která zajišťuje dodržování evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

6. Použití služby Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“).

Zpracování vašich osobních údajů se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) zákona o ochraně osobních údajů, aby byl zajištěn náš oprávněný zájem na analýze používání našich webových stránek.

Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. V této souvislosti upozorňujeme, že na našich webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“. Anonymní sbírka IP adres (tzv. IP maskování) zajišťuje, že vaše IP adresa je společností Google zkrácena předem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, aby byla vyloučena osobní reference. . Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat v našem zastoupení k vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách ak poskytování dalších webových stránek a služeb souvisejících s internetem pro nás jako provozovatelů webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. V případě potřeby se podívejte do nápovědy k programu, kterou používáte, abyste zjistili, jak provést odpovídající nastavení. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním našich webových stránek (včetně vaší adresy IP) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici v následujících jazycích: a nainstalovat. Aktuální odkaz je https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

7. Webová přítomnost v sociálních médiích

Udržujeme webové stránky v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky a perspektivami a informovat o našich produktech. Ty jsou propojeny s našimi webovými stránkami a jsou přístupné všem návštěvníkům. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných sítí a platforem. Zpracování osobních údajů z naší strany je založeno na oprávněném zájmu v souladu s čl. 1 písm. 6, odst. 1 písm. 1, svítí. f) GDPR.

Upozorňujeme, že lze zpracovávat data návštěvníků mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika, která mohou ztěžovat vymáhání práv dotčené strany. Americké sítě a platformy, které jsou certifikovány podle štítu na ochranu osobních údajů, se zavazují dodržovat zásady ochrany osobních údajů EU.

Níže naleznete přehled webových stránek, které provozujeme, a odpovídající kontaktní místa týkající se zásad ochrany osobních údajů příslušných sítí a platforem.

Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko, Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko, Zásady ochrany osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter: Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRSKO, Ochrana soukromí: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. patro, Fenian Street, Dublin 2 Irsko, Zásady ochrany soukromí: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Google+: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, Londýn W1F 9AF, Spojené království, Zásady ochrany osobních údajů: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/

8. Integrace obsahu a služeb třetích stran

V rámci naší online nabídky využíváme nabídky obsahu a služeb od třetích stran. Při integraci tohoto obsahu se může stát, že tyto informace uloží příslušná platforma "cookies". Obsah používáme na základě Čl. 6 odst. 1 písm. 1 svítí. f) GDPR, nabídnout Vám vzrušující a informativní online nabídku.

Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Zásady ochrany osobních údajů: https://vimeo.com/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Mapy Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Panono: Professional360 GmbH, Französische Straße 9, 10117 Berlín, Zásady ochrany osobních údajů: https://www.panono.com/de/legal/privacy-policy/

Doo-Finder: DooFinder S.L., Standort Bielefeld, Apfelstraße 245, D-33611, Zásady ochrany osobních údajů: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy

Squarelovin: Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Ochrana osobních údajů: https://squarelovin.com/business/home/privacy

9. Prosazování našich práv a obrana proti nárokům

V případě potřeby zpracujeme vaše osobní údaje, abychom zajistili náš oprávněný zájem na prosazování našich práv a na naší obraně.

V tomto případě probíhá zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) zákona o DPH.

V případě, že to bude nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, předáme Vaše osobní údaje třetím osobám v rámci zákonných požadavků. Tento převod je prováděn u poskytovatele služeb vymáhání pohledávek nebo u našich právníků.

V případech předávání vašich osobních údajů třetím stranám je množství přenášených dat omezeno na požadované minimum.

Vaše osobní údaje budou vymazány po ukončení postupu, nejpozději však po uplynutí 6 nebo 10 let po uplynutí lhůty pro daňovou a obchodní evidenci, pokud údaje nepoužijeme k jinému účelu zpracování v souladu s právními požadavky a v souladu s platnými právními předpisy. informace v této politice ochrany osobních údajů nadále zpracovávají.

VI. Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy, nebo kritéria pro určení této doby trvání

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro zpracování příslušného účelu zpracování, pokud nebudeme nadále zpracovávat data pro jiné účely zpracování v souladu s právními požadavky a podle informací obsažených v těchto zásadách ochrany soukromí. Informace o délce uchovávání osobních údajů nebo kritériích pro určení této doby naleznete v informacích o způsobu zpracování osobních údajů pro každý účel zpracování v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

VII. Vaše práva

1. Přehled

Aby bylo zajištěno spravedlivé a transparentní zpracování osobních údajů, máte jako subjekt údajů v souladu s předpisy o ochraně údajů tato práva:

 • právo na informace podle článku 15 GDPR;
 • právo na opravu podle článku 16 GDPR, \ t
 • právo na odstoupení podle článku 17 zákona o DPH,
 • právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení o HDP
 • právo kdykoli odvolat souhlas podle Čl. 7 odst. 1 písm. 3 GDPR,
 • právo vznést námitky proti zpracování podle článku 21 zákona o DPH, o kterém vás budeme samostatně informovat níže
 • a právo podat stížnost orgánu dozoru podle čl. 1 písm. 77, o kterém vás budeme samostatně informovat níže.

2. Vaše právo vznést námitky proti zpracování

Zpracování osobních údajů je povoleno, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud nenastanou zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud: dotyčná osoba d) čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o DPH.

Vy, subjekt údajů, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z jejich konkrétní situace na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) zákona o DPH; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.
Pokud uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nedokážeme prokázat přesvědčivé, legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad jejich zájmy, právy a svobodami jako subjektu údajů, nebo pokud je zpracování pro uplatnění, výkon nebo obranu právní nároky.

Zpracujeme-li vaše osobní údaje za účelem provozování direct mailů, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky ke zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, protože je spojeno s takovou přímou poštou. Pokud jako subjekt údajů vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

3. Vaše právo odvolat se k orgánu dozoru

Jako dotčená osoba máte právo, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, právo podat stížnost orgánu dohledu, zejména v členském státě, kde se nacházíte, místo zaměstnání nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů se týká vás, porušuje požadavky GDPR.

VIII. Informace o základu pro poskytování vašich osobních údajů

Chcete-li s námi uzavřít smlouvu nebo nás kontaktovat s žádostí, je nutné, aby vaše osobní údaje obsahovaly smlouvu nebo zpracovaly vaši žádost. Nejste povinni poskytovat své osobní údaje. Neposkytnutí vašich osobních údajů by však vedlo k tomu, že bychom s vámi neuzavřeli smlouvu nebo nezpracovali vaši žádost.

Naposledy prohlíženo