Obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny podmínky poskytování informací o smlouvách o elektronickém obchodu.

§ 1 Obecně

Následující podmínky definují vztah mezi vámi, zákazníkem a společností Gusti Leder GmbH při objednávání prostřednictvím internetového obchodu. Tyto podmínky se stávají platnými v době zaslání objednávky.

§ 2 Smlouva

Prezentace produktů Gusti Leder GmbH na webových stránkách je výzvou pro zákazníka, aby předložil smluvní objednávku na výrobek.
Pokud zákazník zadá objednávku prostřednictvím internetových stránek Gusti Leather GmbH, je zákazník vázán § 145 BGB, který určuje, že zákazník je vázán smlouvou. Potvrzení objednávky se zasílá e-mailem.
Smlouva se společností Gusti Leder GmbH nastává v době přijetí nabídky od zákazníka během 2 pracovních dnů, které uplynou od doby zadání objednávky písemnou nebo textovou formou. Pracovním dnem se rozumí jakýkoli kalendářní den, kterým není neděle nebo jakýkoli veřejně uznaný svátek. 

§ 3 Dodání, náklady na dodání, převod zboží

Doručení bude provedeno dle uvedených přepravních nákladů. Pokud je zákazník soukromým spotřebitelem, neseme bez ohledu na způsob přepravy, riziko přepravy. Pokud je zákazník podnikatelem, veškerá rizika a nebezpečí spojená s přepravou budou převedena na zákazníka v době, kdy dojde k předání dopravci. 

§ 4 Rezervace položky

Doručené zboží zůstává našim majetkem do doby, kdy dojde k plné námi potvrzené úhradě. 

§ 5 Platby

Společnost Gusti Leder GmbH přijímá pouze platební metody, které zákazníkovi během objednávání nabízí.

§ 6 Odpovědnost za vady

Na vadné zboží se vztahují zákonná záruční práva.

§ 7 Informace pro zákazníky elektronického obchodu

Nepodléháme pravidlům chybování. V případě zadání chyby v pořadí objednávky může zákazník před odesláním objednávky zobrazit poslední potvrzovací stránku. Zákazník může tuto změnu použít k opravě objednávky před odesláním společnosti Gusti Leder GmbH.
U každého výrobku, který je uveden na webových stránkách společnosti Gusti Leder GmbH, může zákazník vidět vlastnosti výrobku a platnost produktu.
Smlouvu uzavírá Gusti Leder GmbH v němčině.
Zákazník může uplatnit reklamaci a reklamaci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách společnosti Gusti Leder GmbH.
Smlouvu mezi společností Gusti Leder GmbH a zákazníkem neuchováváme. Zákazník má přístup ke smlouvě pomocí funkce „print/tisk“ v internetovém prohlížeči, popřípadě může zmáčknout "save/uložit."
Informace o platbě, dodání nebo provedení naleznete na webových stránkách společnosti Gusti Leather GmbH.


§ 8 Informace o postupech řešení sporů

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání u orgánů činných v trestním řízení.

§ 9 Různé

Mezi námi a zákazníkem platí smluvní vtzah podle příslušných smluvních podmínek stanovených zákonem Spolkové republiky Německo. Je-li zákazník spotřebitelem, musí se na něj vztahovat právo státu, kde má trvalé bydliště. Jedná se o práva a předpisy spotřebitelů, které tato dohoda nemůže ovlivnit. Aplikace CISG je vyloučena.

Naposledy prohlíženo